Utgravingsprosjekt

Ruossavággi


Sted: Kvænangen, Troms,
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Del av prosjektet kraftlinjetrasé KV420 Balsfjord-Hammerfest. Undersøkelse av flere arran/teltboplasser og steinsettinger.