Utgravingsprosjekt

Rud


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Inger Marie Berg-Hansen

Tidsrom: mai-juli, 2019


Om prosjektet

Steinalderlokalitet