Utgravingsprosjekt

Rognin


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Geir Grønnesby

Tidsrom: 2012


Om prosjektet

Utgravning av bosetningsspor og gravhaug i tidsrommet 4.9-25.9.12 av NTNU Vitenskapsmuseet.