Utgravingsprosjekt Ranheim

Utgravning av mulig gårdsanlegg på Ranheim.

29.04.13
Av Geir Grønnesby

Vitenskapsmuseet skal i sommer gjennomføre en utgravning på Ranheim i Trondheim. På et område som dekker ca. 3000 m2 er det registrert et lag med det vi kaller bryggestein. Dette er stein som er sprukket opp som følge av sterk varmepåvirkning. Det er ikke så mye vi vet om disse lagene, men litt vet vi.

Navnet bryggestein stammer fra den norske sosiologpioneren Eilert Sundt som i 1861 reiste rundt i bygdene i Hedemark. På sin reise observerte han hauger med skjørbrent stein på gårdene. Da han spurte bøndene hva disse haugene var for noe, svarte de at dette var bryggestein, stein som de brukte å koke med i gamle dager.

Jeg var på hedemarken og spadserede en Dag hen over Marken. En gammelagtig husmand stod i Arbeidet. «Hva er det for Sten?» spurgte jeg og pegede paa et Sted paa Ageren, som var halvt skjult af Smaa-Sten, næve-store. «Ja, det er Bryggesten.» «Bryggesten?» «Ja, koge-sten.» «Koge-sten?» «Ja som de kokte med, naar de skulde brygge  – i den Tid , de ikke havde Malm-Gryder.»

Siden får Sundt forklart at de kokte ved å putte glovarme steiner opp i trekar. På grunn av møte med det kalde vannet sprakk steinene i mindre biter. Han forteller at alle gårdene har gjengrodde hauger med slik stein rundt om på tunet.
Det er dermed grunn til å tro at laget på Ranheim kan være spor etter et gårdstun.
Vi vet også at det i dette området skal ha eksistert en gård fram til slutten av 1600-tallet. Gården het Vik og det er på grunn av denne gården vi fremdeles har navn som Vikåsen, Vikelva osv. Gården ble da delt opp i flere bruk og tunene ble flyttet. Ingen har siden den gang visst med sikkerhet hvor gårdens tun har ligget. Er det så gårdens tun vi har funnet? Det er det vi skal prøve å finne ut av i løpet av denne utgravningen.

IMG_0990


Kommentarer


Seminarium om Ranheims-helgedomen igen… | Hedniska Tankar
02.05.2013

[…] den kristna förstörelsen, går kampen för att rekonstruera de ursprungliga Gudahoven vidare.. Nyligen upptäckte man i trakten av Trondheim och Ranheim också väldiga mängder stenskärv, som tyder på att de gårdsanläggningar som funnits på platsen kan ha varit ännu större än […]Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.