Utgravingsprosjekt Ranheim

Siste nytt fra utgravningen på Ranheim, Trondheim

26.06.13
Av Aina Heen Pettersen

Utgravningen på Ranheim, Trondheim har nå foregått i snart 9 uker og feltet forandrer seg stadig. De siste to ukene har vi fjernet alle haugene og lagene med bryggstein som har ligget over store deler av utgravningsområdet. Til sammen er det blitt kjørt bort over 100 traktorlass (ca 700 kubikkmeter) med skjørbrent stein!

I de ulike bryggsteinslagene har vi funnet flere hundre klinknagler. Disse stammer fra båtdeler som antagelig har blitt gjenbrukt i bygninger og til ved. Det mest spesielle funnet fra bryggsteinshaugene har likevel vært en godt bevart pilspiss som muligens kan være fra vikingtid. Under tre av haugene har vi funnet rester etter kulturlag og gammel markoverflate. I tillegg ligger det store mengder kokegroper både under lagene og selve bryggsteinhaugene.

På hele feltet har vi så langt registrert over 700 anleggsspor som hovedsakelig består av lag, kokegroper og stolpehull. I nærheten av bryggsteinshaugene lokaliserte vi tidlig i prosjektet et område med en svært tett konsentrasjon av både kokegroper, nedgravninger og stolpehull (se bilde ovenfor). Den tette konsentrasjonen gjør det vanskelig å skille ut bygninger, men vi har likevel klart å finne flere mulige husstrukturer i dette området. Her har vi også gjort funn av 8 perler som antagelig kan dateres til yngre jernalder

I løpet av de neste to ukene skal vi undersøke restene av et kulturlag og den gamle markoverflaten som ligger bevart på deler av feltet. Vi håper at disse lagene kan gi oss flere spennende funn som kan fortelle oss mer om gården som har ligget her og hvordan området har blitt brukt.

Rester av kulturlag og gammel markoverflate under koksteinshaugene

Rester av kulturlag og gammel markoverflate under koksteinhaugene.   Foto: Julian Cadamerteri, NTNU Vitenskapsmuseet




Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.