Utgravingsprosjekt Ranheim

Gården Vik

05.05.13
Av Geir Grønnesby

Gården Viks historie med fradelinger og oppdelinger er komplisert. Henrik Mathisen forsøkte å rekonstruere gårdens historie i artikkelen Gaarden Vik i Strinden – Med nogle Bemærkninger til Ryghs "Norske gaardenavne" 14de Bind (gjengitt i Ranheimsnytt. Bedriftsavis for Ranheim papirfabrikk nr. 4 1960). Første gang gården nevnes er i skattemanntallet for 1520. Det er da nevnt tre oppsittere. Det kan synes som om det allerede da er tre gårder med utspring i Vik-navnet. Senere ble gården delt opp, deler av jorda ble lagt under andre gårder og tunene til de enkelte gårdene flyttet. Vi vet ikke akkurat når selve hovedgården ble fraflyttet, men det kan ha skjedd på 16-1700-tallet. Siden den gang har ikke plasseringen av den opprinnelige Vik-gården vært kjent, men sannsynligvis har gården ligget i området rundt der fabrikken er i dag. Hvis vi hever havnivået til 7 m over dagens strandlinje, ser vi at området nedenfor der vi har utgravningen har dannet en fin vik. Vi mener at dette har dannet et fint område hvor det kan tenkes at den opprinnelige gården har ligget. De store mengder bryggestein vi har funnet på dette stedet, er en sterk indikasjon på at dette er riktig.


Kommentarer


Sjur Olsborg
10.06.2013

I Snorre nevnes Saxe fra Vik – som gjerne knyttes til Saxvik/Saksvik. Er det sannsynlig at det har vært to selvstendige Vik-gårder så nære, eller er det mer sannsynlig at Saxe kom fra Ranheim?

Geir Grønnesby
12.06.2013

Hei

jeg vil tro at det har vært to selvstendige gårder og at navnet Sakse er brukt for å holde de to fra hverandre. Sakse, som er nevnt i Snorre, kan teoretisk ha kommet fra begge de to gårdene, men mest sannsynlig fra gården som i dag har navnet Saksvik.Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.