Utgravingsprosjekt Ranheim

Funn av sjelden mynt preget under Karl den store

06.06.13
Av Geir Grønnesby
Advers av mynten hvor det står CAR og LVS som står for Carolus eller Karl. Foto: Ellen Wijgård Randerz, NTNU Vitenskapsmuseet.

Vi har gjort et fantastisk fint funn på Ranheim. I et av de eldste lagene har vi funnet en mynt som er preget under Karl den store. Karl den store, eller Charlemagne, tilhørte det karolingiske dynastiet og regjerte i perioden 768-814. Karl gjennomførte en myntreform i 793/94 og vår mynt er preget før denne reformen. I tillegg til å regjere over de frankiske områdene, erobret han også Sachsen gjennom de så kalte sakserkrigene. Karl var også konge over Italia og ble utropt til romersk keiser i Roma i år 800.

Karl er den mest markante kongen av de tidligste kristne kongedømmene i Vest-Europa. Du kan lese mer om Karl den store her.
På advers (fremsiden) står det CAR og LVS på to linjer (dette står for Carolus eller Karl på norsk). På revers-siden står det Rx.F som står for Rex Francorum (frankernes konge). Mynten er også forgylt, noe som også er uvanlig for disse.

I Skandinavia er det funnet 109 karolingiske mynter (dvs. mynter preget under karolingerdynastiet). Svært få av disse er preget under Karl den store, ingen synes å være av samme tidlige type som vår.

800-tallet er tiden for de store plyndringene vikingene foretok i de kontinentale frankiske områdene. I tillegg til å plyndre, tok de personer og byer som gissel og fikk utbetalt store beløp i løsepenger. Det er antatt at grunnen til at det finnes så få mynter i de skandinaviske områdene er at de ble smeltet om. De få myntene som overlevde ble brukt som smykker, noe som kan sees av at de har påmontert en hempe eller er gjennomhullet. Det er ikke mulig å se noe slikt på vår men dette trekket kan ha vært der. Forgyllingen kan være gjort nettopp fordi den er brukt som smykke. De fleste er også funnet i graver som gravgaver. Det er forøvrig funnet én karolingisk mynt fra før i Trøndelag. Den stammer fra et gravfunn på Frosta (Moksnes) og er datert til 800-814. Til sammenligning er det funnet tre karolingiske mynter på Kaupang i Vestfold som var en handelsplass under vikingtiden. Alle disse er yngre enn vår.

Man kan spekulere på hvordan og hvorfor en slik mynt er havnet på gården Vik i Trøndelag, men funnet viser med all tydelighet at dette har vært en storgård med de internasjonale kontaktene i orden. Siden funnet er gjort i et av de eldste lagene tyder dette på at gården Vik har en historie tilbake til vikingtiden. Vi må anta at mynten har kommet til Vik i løpet av 800-tallet, muligens ganske tidlig på 800-tallet.


Kommentarer


Håkan
06.06.2013

Spännande fynd, en liten rackare, hur hittade ni den?

Tommy Olesen
08.06.2013

http://www.detectingpeople.dk/coppermine/displayimage/album=177/pid=27857.html
Til lykke med et flot møntfund. Jeg var selv så heldig at finde en Carolusmønt i 2009, under udgravning i Gl. Lejre. Min var også fra før 793, men ikke magen til din. Hvis du vil ha en mere udførlig bestemmelse af din mønt, så kontakt Tobias Bondesson på denne mail: t.bondesson@gmail.com

Mvh. Tommy

Geir Grønnesby
09.06.2013

Vi fant den med detektor Håkan.

Geir Grønnesby
09.06.2013

Takk skal du ha Tommy! Veldig moro å finne noe sånt! Jeg har brukt Coupland 2007 til min oversikt, men vet at det er funnet noen etter det. Er din mynt publisert?

Arnt Amble
14.06.2013

Er det sikkert at mynten er kommet pga. plyndring eller som løsepenger for gisler? For mange år siden leste jeg i første bind av flerbindsverket “Den norske sjøfarts historie” (Steenske forlag, Kristiania/Oslo 19xx-1935)at kapitelforfatteren(som var historieprofessor ved Universitetet i Oslo)mente å ha sterke indisier på at den norske tørrfiskeksporten begynte allerede i bronsealderen. Etter mitt skjønn må det ikke minst i folkevandringstiden og i krigene både da og tidligere og senere ha vært et godt marked for proviant som var holdbar i månedsvis og lett å bære med seg, med lav vekt og lite volum i forhold til næringsinnholdet. I så måte var tørrfisk et perfekt produkt. Har ikke sett siden at noen har hevdet at tørrfiskeksporten kom igang så tidlig, men jeg synes det lyder sannsynlig. Hvis det er riktig, kan mynten like gjerne ha havnet i Trøndelag som resultat av fredelig handelsvirksomhet som av røveri eller utpressing. Hva sier vitenskapen om dette idag?

Med vennlig hilsen

Arnt Amble
fiskeriteknolog med hobbyinteresse for maritim historie

Ranheimsviet och Ranheim under utgrävning… | Hedniska Tankar
18.08.2013

[…] Mynt från Karl den Stores tid – ett av 109 stycken i hela Norden – hittades i sommar, som bevisar att detta var en handelsplats och kultplats av rang, och det var kanske här Tröndernas enorma gudabild av Tor, med förgyllda bockar, vagn och allt, stod en gång i tiden – det berättas om den bilden i Olavssaga Helga… I nio veckor har man grävt i sommar, och hittat minst 700 synliga spår av bebyggelse, som nu kanske ödeläggs för alltid. Viet eller den ccentrala helgedomen, kanske kommer att bevaras för eftervärlden, men kringränt av moderna bostadshus i flera våningar. Aktionsgruppen “Bevar Viet på Ranheim” på Facebook har nu 555 medlemmar, och frågan om Ranheims bevarande kommer säkert att stötas och blötas länge än, i och med att bygget av det nya bostadsområdet fullbordas först 2014 – 2015 – men tjänar något av de Nordiska länderna egentligen på att förstöra de mest centrala platserna i deras egen förhistoria ? (se även föregående inlägg) […]Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.