Utgravingsprosjekt Ranheim

Bryggesteinshauger

03.06.13
Av Geir Grønnesby
To av de påviste bryggesteinshaugene. Foto: Geir Grønnesby. NTNU Vitenskapsmuseet.

Siden sist på Ranheim har vi fjernet matjorda. Under matjorda har vi avdekket flere lag som viser at det har vært omfattende aktivitet over lang tid på stedet.

Det mest bemerkelsesverdige er de store mengdene bryggestein som viser seg som hauger. Til nå har vi 6 hauger med bryggestein. Disse haugene har opprinnelig vært større, men de er med tiden dratt ut over slik at de ikke virker så ruvende. Dette stemmer forbausende godt med det Eilert Sundt forteller om fra sin reise i Hedmark i 1861. “Man finder sådan Dynge omtrent paa hver Gammel Gaard”, sier Sundt.

Vi har ellers funnet svært mange klinknagler. Fra utgravningene i middelalderbyen vet vi at båtdeler ble gjenbrukt i bygninger og til ved. Vi tror dette er tilfelle med all de de naglene vi finner også.

Vi har også funnet en del dyretenner. Årsaken til at vi bare finner tennene er sannsynligvis at bevaringsforholdene for organisk materialet er for dårlig til at beina blir bevart, bare tannemaljen er igjen.Vi har også funnet en bakstehelle.

De mest bemerkelsesverdige funnene er tre mynter. Den ene er en svensk penning preget under Birger Magnusson (1290-1318). Den andre er et fragment av en kufisk mynt. Dette er muslimske mynter som det finnes mange av i Skandinavia under vikingtiden. Den tredje mynten kommer vi tilbake til. Hittil har vi funnet fire stykker.

Vi har enda ikke funnet spor etter bygninger, men vi håper vi gjør det når vi begynner å grave i bryggesteinshaugene.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.