Utgravingsprosjekt

Ranheim


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Geir Grønnesby

Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Arkeologisk undersøkelse av bosettingsområde.