Utgravingsprosjekt

Arseta


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Trond Linge

Tidsrom: juni-juli, 2020


Om prosjektet

Undersøking av buplassar frå eldre steinalder