Utgravingsprosjekt

Kolbu kirkegård, Prestrud


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Ole Christian Lønaas

Tidsrom: Vår/sommer, 2018


Om prosjektet

Bosetningsspor og dyrkningsspor fra jernalder og middelalder