Utgravingsprosjekt

Prestegården (Lyngdal kirkesenter)


Sted: Lyngdal, Vest-Agder
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Frode Iversen

Tidsrom: Uavklart, 2018


Om prosjektet

Kokegropfelt fra jernalder