Teltring på Pjonkerød!

12.08.13
Av Lotte Carrasco
3D-foto av teltringen. Foto: Magne Samdal/KHM

Nå er utgravningene på Pjonkerød på Skoppum pukkverk avsluttet.  Vi har med ulike metoder undersøkt tre boplasser av ulik størrelse. Til sammen er det gjort om lag 6 300 funn som styrker vår antagelsen om at stedet ble besøkt i ulike deler av det 7. årtusen f.Kr. Funn av et fåtall brent bein og kull fra et mulig ildsted gjør at vi har håp om at i alle fall en av boplassene kan bli C14-datert.

Fra venstre: Heidi Strandman, Magnus Tangen og Solveig Lyby

Fra venstre: Heidi Strandman, Magnus Tangen og Solveig Lyby. Foto: KHM/Lotte

En teltring!

Bilde tatt av teltring med fotostang

Bilde tatt av teltring med fotostang. Foto: KHM/Magne Samdal

3D-foto av teltringen. Foto: Magne Samdal/KHM

3D-foto av teltringen. Foto: Magne Samdal/KHM

Man antar at det må har vært telt og tufter på mange av steinalderboplassene rundt Oslofjorden, men som oftest er det vanskelig å finne tydelige spor etter dem. Grunnen på Pjonkerød var nær fri for større stein. På den mest funnrike av boplassene skilte derfor en 2/3-dels oval ring med hode- og favnstore stein seg svært tydelig ut. Teltringen var 4–5 meter i tverrmål og lå inn mot et område hvor berg stakk frem i dagen. Det ble ikke ble funnet rester av et ildsted inne i sirkelen, men utgravningen taler for at gulvflaten har vært ryddet for avfall. De fleste funnene fant vi nemlig rett på utsiden av teltringen.

kart med større stein på lokaliteten

kart med større stein på lokaliteten. Kart: KHM/Lotte

En av de andre boplassene på Pjonkerød var større. I stede for en detaljert undersøkelse, samlet vi her inn 250 funn ved en systematisk graving av prøveruter. Det mest funnrike området ble deretter avdekket med maskin. Det dukket da opp flere tidstypiske redskaper, slik som en del av en trinnøks, slipeplater, en malestein og knakkesteiner. I tillegg fremkom forarbeidet til det som muligens skulle bli en korsforma kølle. På den ene siden av den firkantede steinen har det blitt prikkhugget en grop, trolig er det begynnelsen på et skafthull.

Forarbeidet til en mulig korsforma kølle

Forarbeidet til en mulig korsforma kølle. Foto: KHM/Lotte

Del av prikkhugga trinnøks

Del av prikkhugga trinnøks. KHM/Lotte

 

 
 Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.