Halveis i undersøkelsene på Pjonkerød

01.07.13
Av Redaksjonen
Her ser vi Magnus Tangen, Solveig Lyby og Heidi Strandman i gang med å avdekke den mulige teltringen

Vi er nå halvveis i undersøkelsene og kan konkludere med at det er minst to nokså funnrike boplasser på Pjonkerød. Gjenstandene og beliggenheten forteller oss også at stedet ble besøkt en rekke ganger i det 7. årtusen f.Kr., dvs. sent i det som omtales som tørkopfasen eller tidlig i den etterfølgende nøstvetfasen.

Ikke uventet er funnmaterialet dominert av avfall etter fremstillingen av steinredskaper. Råstoffbruken har vært variert, blant annet foreligger flere stykker i bergart fra framstilling av økser.  Den mest funnrike kategorien er allikevel flintbiter som har blitt dannet ved fremstillingen av andrer redskaper som jegerene og sankerene har hatt behov for.

Ved siden av et stort funnmateriale kjennetegnes mange av boplassene fra den midtre delen av nøstvetfasen av at stort antall bergartsøkser. Den nærliggende lokaliteten Frebergsvik er typisk i så måte. På de noe eldre boplassene, slik som Pjonkerud, er øksene erfaringsmessig færre. Det er imidlertid ikke helt fritt for økser. Vi har funnet én!

Øksa fra Pjonkerød

Øksa fra Pjonkerød

På Frebergsvik fremkom det også malersteiner, en nokså sjelden funngruppe som forslagsvis kan ha blitt benyttet til oppmaling av planteføde, slik som røtter, bær og frø. De kan også ha blitt anvendt til oppmaling av fargestoffer som oker. En slik stein har vi også funnet på Pjonkerød. Steinen vi har funnet er strandrullet og derfor god og holde i. To sider er glatte og nedslipte etter bruk.

Til sist må det nevnes at et av de mest funnrike områdene er nesten fritt for større stein. Dette området har en oval eller sirkulær form og er avgrenset av små samlinger av hode- til favnstore stein. Utgravningen her er ikke ferdige og mange spørsmål er derfor ubesvart. Akkurat nå er imidlertid området snarlik en teltring. Noe av tiden de neste ukene vil benyttes til å funne ut mer om denne flaten som er ca  4-5 meter i diameter. Har den vært ryddet og er det virkelig kan være spor etter en kortvarig bolig vi har funnet?

Lotte Carrasco
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.