Utgravingsprosjekt

Pjonkerød [Skoppum pukkverk]


Sted: Horten, Vestfold,
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Undersøkelse av lokaliteter fra steinalder