Utgravingsprosjekt

Paddeby, Vadsø k.


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anja Roth Niemi

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Tidsrom: 25.-29. Juli

Beskrivelse: To urgraver ligger utsatt til på kanten av et massetak. For å sikre informasjon før de blir ytterligere skadet skal Tromsø Museum undersøke og dokumentere gravene. Gravlegging i ur er en samisk gravskikk som var utbredt i store deler av det samiske bosettingsområdet, særlig til de nordlige kyststrøkene. Gravskikken var i bruk fra 900 f.Kr. til 1700-tallet e.Kr.