Utgravingsprosjekt

Øvre Raknes


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Morten Ramstad.

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Undersøkelse av gravfunn fra jernalder.