Utgravingsprosjekt

Øvre Henden


Sted: Stad, Vestland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Trond Linge

Tidsrom: mai, 2021


Om prosjektet

Undersøking av busetnadsspor og fossile dyrkingslag frå eldre bronsealder og seinneolitikum