Utgravingsprosjekt

Otrosåsen (Hovden)


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hege Damlien

Tidsrom: Oktober, 2017


Om prosjektet

Kullgroper fra jernalder og middelalder