Utgravingsprosjekt

Østvik-Beitstadsundet/Alhusøra


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Raymond Sauvage

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Totalt fem lokaliteter i to kommuner (inkluderer Fv 17 Alhusøra-Strømsnes-Malm, Verran kommune)

Oppstart i felt: primo juni – begynnelsen av september 2016.

Undersøkelse av røyser, båtgrav, bosettingsspor og kulturlag.