Utgravingsprosjekt

Østmundset [sikring]


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder/saksbehandler Hege Damlien

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med erosjon [sikring]. 

Fornminnetype: Bosetningsspor, hus; jernalder