Utgravingsprosjekt

Østerhus


Sted: Hjelmeland, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Helge Sørheim


Om prosjektet

22. mai begynner Arkeologisk Museum utgraving av en stor gravhaug på gården Østerhus i Årdal i Hjelmeland kommune.

Årsaken til at gravhaugen må fjernes er at det skal bygges en traktorveg. Gravhaugen ligger høyt og fritt i bakken like ved gården. Den er noe skadet i nedkant av en eldre gårdsveg her, men er for øvrig urørt.

Utgravingen vil i sin helhet bli bekostet av Riksantikvaren.
Vi forventer at arbeidet i felt vil ta 3 – 4 uker.