Utgravingsprosjekt

Ose


Sted: Ørsta, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Søren Diinhoff

Tidsrom: August - Oktober, 2020


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetningsspor og dyrkning fra førromersk jernalder og folkevandringstid, samt dyrkning fra merovingertid. Bakgrunnen for undersøkelsen er utbygging av et boligfelt.