Utgravingsprosjekt Ørland Kirkegård

Fantastiske vikingtidsfunn på Viklem på Ørlandet

28.05.14
Luftfoto av utgravningsfeltet på Viklem på Ørlandet. Det største langhuset er synlig øverst på bildet som to parallelle gråbrune grøfter, mens det minste langhuset er synlig på det minste feltet nede til høyre. Grophuset ligger nede til venstre på hovedfeltet. Foto: Airphoto Fosen.

Kommentarer


Leif Inge Åstveit
28.05.2014

Gratulerer med et veldig spennende funn! De av norark sine lesere som vil se et tilnærmet identisk grophus kan gå inn på denne siden:

http://norark.no/undersokelse/tidlig-kristen-innflytelse-spennende-jernalderfunn-fra-vik

Som dere fant vi mye brente bein i ovnen og en rekke gjenstander inne i gulvområdet (perler, spinnehjul og vevlodd). Ovnen har forøvrig lik utforming og plassering som den dere har, men i stedet for oppmuntre vegger hadde vår ovn kraftige stående steinheller.

Dessverre var vi ikke så heldig at vi fant klare stolper knyttet til konstruksjonen. Knytter dere alle stolpehullene som viser på oversiksbildene til dette huset?

Grophuset fra Vik er nå, ikke overraskende, datert til sein vikingtid.

Marte Mokkelbost
28.05.2014

Tusen takk. Det var et flott grophus dere hadde på Vik! De stående steinhellene inne i ovnen fantes også her på Viklem, og i tillegg altså ytre vegger murt opp med blåleire. Vi er ikke kommet i gang med analysen av hvordan stolpene har vært plassert inne i grophuset, men foreløpig heller vi til å tro at samtlige stolper innenfor og i hjørnene av grophuset, tilhører grophuskonstruksjonen.

Rolf Dretvik
29.05.2014

Virkelig intresangt funn. Skårder kalles for “skoler” i Trøndelag. Er det noen mulighet for å kunne lese av hvilken vinkel skolene har stått kan man beregne høyden på bygningen, og det igjen kan fortelle mer om bygningsfunksjon og konstruksjonstype.

Sleppverksvegg eller ikke, det kan likegodt ha vært brukt stående “tæl” ( fra ordet tiljer), og syllstokk kan ha vært tappa inn i stolpene. Uansett tror jeg man bare kan spekulere i hvilken konstruksjon som har blitt brukt.

Skal rekonstruere steinovnen fra Viklem på Ørlandet – The Viking Way
31.05.2016

[…] Vitenskapsmuseets utgravninger på Viklem på Ørlandet resulterte i mange funn som er svært uvanlige i Midt-Norge. Blant […]Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.