Utgravingsprosjekt Nore Sunde

Vegfar frå vikingtida

20.06.16

Kommentarer


Tom W. H. Skarre
12.07.2016

Hei,

Veldig interessant funn ! Talende bilder. Tror ikke jeg har sett slike dokumenterte bruksfaser så langt ned i tid her i landet.
 

Finnes det en tilgjengelig rapport eller tverrprofiler med tolkning av fasene ? og ikke minst sammensetningen av de ulike materialtypene ?

Vennlig hilsen

Tom W.H. Skarre

Even Bjørdal, prosjektleiar for utgravingane på Nore Sunde, Stavanger k.
01.08.2016

Hei!

Takk for spørsmål knytt til vegfaret frå vikingtid og mellomalder. Utforminga av utgravingsrapporten er ikkje klar enno, dette arbeidet blir fullført i løpet av hausten – er for tida oppteken med årets feltsesong.. Den endelege rapporten med resultat og tolkingar vert lagt ut på AM sine heimesider som pdf-fil, tilgjengeleg for deg og andre for nedlasting.

 

Venleg helsing

Even Bjørdal,

Prosjektleiar for utgravingane på Nore Sunde, Stavanger k

 Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.