Utgravingsprosjekt

Nordbygdi industriområde (Klumset)


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Zanette T. Glørstad

Tidsrom: Juli, 2017


Om prosjektet

Kullgroper fra middelalder