Utgravingsprosjekt

Nordbøfeltet


Sted: Rauma, Møre og Romsdal,
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Anne Haug

Tidsrom: 2012


Om prosjektet

I forbindelse med bygging av nye boliger i Innfjorden i Rauma gjennomføres det i perioden 27.08 – 14.09 arkeologiske undersøkelser.