Utgravingsprosjekt

Nedrehagen


Sted: Sogndal, Sogn og Fjordane
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Søren Diinhoff

Tidsrom: September, 2019


Om prosjektet

Undersøkelse av kokegropfelt og bosetningsspor.