Utgravingsprosjekt

Nedrehagen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Søren Diinhoff

Tidsrom: September, 2019


Om prosjektet

Undersøkelse av kokegropfelt og bosetningsspor.