Utgravingsprosjekt

Møsvatn [sektoravgift]


Sted: Vinje, Telemark,
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med sektoravgift.
Sted: Vinje og Tinn kommune

Fornminnetype: Jernvinne; jernalder.