Utgravingsprosjekt

Møsvatn (sektoravgift)


Sted: Vinje, Telemark
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Kjetil Loftsgarden

Tidsrom: mai/juni, 2018


Om prosjektet

Diverse kulturminner fra jernalder/middelalder