Utgravingsprosjekt

Møsvatn


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Kjetil Loftsgarden

Tidsrom: 2018 - 2019


Om prosjektet

Diverse kulturminner fra jernalder/middelalder