Utgravingsprosjekt

Mosertoppen og Haugan (Hafjell)


Sted: Øyer, Oppland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Bernt Rundberget

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Jernvinneanlegg: Jernalder, middelalder. Ca 10 uker i 2015.