Utgravingsprosjekt

Mørkvedbukta skoleområde


Sted: Bodø, Nordland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anja Roth Niemi

Tidsrom: 2017


Om prosjektet

Utgravning av kokegroper og bosetningsspor fra jernalder.