Utgravingsprosjekt

Molde akuttsykehus


Sted: Molde, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Raymond Sauvage

Tidsrom: 20.04 - 30.04, 2018


Om prosjektet

Boplass fra steinalderen