Utgravingsprosjekt

Menes-Vik-Lærgreid


Sted: Eidfjord, Hordaland,
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Søren Diinhoff

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Undersøking av fleire gravrøyser, eldstader til jernproduksjon, kokegroper, eldstader, stolpehol og dyrkingslag. Dateringane er innafor tidsbolken frå romartid til tidleg mellomalder. Utgravinga skjer i samband med utviding av Eidsfjord sentrum til, mellom anna, bustadar og næringsbygg.

18.04-09.09