Utgravingsprosjekt Melsvik

Spor i stein: storskala chertutvinning i Melsvik

03.07.12
Av Redaksjonen

Vi har nå gått inn i uke 2 av undersøkelsene av chertbruddene i Melsvik utenfor Alta. I løpet av forrige uke ble to av tre bosetningsområder avdekket og deler av flere uttakssteder for chert i berg renset fram, mens et tredje bosetningsområde ble ferdig avdekket i dag. Store hauger med avslag, kjerner og råstoffblokker nedenfor berg med omfattende spor etter råstoffutvinning viser at stedet må ha vært i bruk over lang tid i eldre steinalder.

Lokaliteten består av tre bosetningsflater som i dag ligger 50-55 moh, på det som var et eide i eldre steinalder. To av bosetningsflatene lå på strandflater med utsikt over havet, henholdsvis mot nord og sør. Den tredje flata har ligget mellom disse, i et skjermet område som har skrådd ned mot et lite tjern.

Sentralt mellom to av flatene ligger en bergknaus hvor vi har avdekket flere uttakssteder for chert, blant annet et stort brudd med metertykke lag med avslag, råstoffblokker, kjerner og ødelagte knakkesteiner av ulik størrelse. Melsvikcherten varierer i kvalitet, fra meget homogen og finkornet hvit chert til grovere jaspis og mer uren mørk grå chert. Imidlertid har alle typene blitt utvinnet og redusert på stedet.

Foreløpig har vi ikke påvist noen sikre boligspor, men det er mange trekullflekker på lokalitetene som forhåpentligvis vil inngå som del av større bosetningsområder etterhvert som flatene blir renset fram. Spredningen av redskaper og avslag viser flere små og store knakkesteder, hvor chertsmeden har tilvirket redskaper, men også preparert kjerner og råstoffblokker for videre transport ut av stedet.

Flintavslag og avslag av finkornet svart Kvenvik-chert viser at folk har brakt med seg råstoff og redskap til Melsvik fra andre steder. Kanskje har man her skiftet ut slitte redskaper og utbrukte kjerner med ferskvare rett fra berget?

Foreløpig kan vi grovtdatere plassen til første halvdel av eldre steinalder. Dateringa kan først og fremst belegges gjennom flekkematerialet, som så langt i hovedsak ser ut til å bestå av smalflekker og storflekker produsert fra koniske kjerner og tosidige kjerner. Andre redskaper vi hittil har observert er skrapere, stikler og avslag med ulike former for retusj.

 

 
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.