Utgravingsprosjekt Melsvik

Oppstart i Melsvik 25. juni 2012

19.06.12
Av Redaksjonen

Mandag 25. juni starter Tromsø Museum – Universitetsmuseet undersøkelsen av chertbrudd i Melsvik, like vest for Alta. Chert er en flintaktig steintype som vi særlig finner mellom Alta og Kvænangen, og som var et svært viktig som råstoff for redskap. Chert herfra finner vi på steinalderboplasser mange steder i Nord-Norge, og viser at det var langtrekkende nettverk mellom ulike områder gjennom steinalderen.

Bruddene ble påvist i 2010 under registreringer i forbindelse med reguleringsplan for E6 Alta Vest.

I Alta-området er det tidligere registert fire chertbrudd hvor det er gjort mindre undersøkelser i form av prøvestikk. Bruddene i Melsvik er svært interessante, siden det her også er påvist bosetningsspor mellom bruddene. Undersøkelsene kan derfor gi oss ny kunnskap om hvilke typer aktiviteter og opphold som foregikk i nærheten av bruddene og i forbindelse med uttak av det viktige steinråstoffet.

I 2012 vil vi ta sikte på å flateavdekke mest mulig av lokaliteten for å få et klarere bilde av sammensetning og funnforhold. Basert på dette vil undersøkelsene fortsette i 2013 som regulær utgraving.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.