Utgravingsprosjekt Melsvik

Chertmania i Melsvik

08.08.13
Av Redaksjonen

Vi er nå i femte uke her i Melsvik og er godt i gang med gravingen på og rundt chertbruddet. Siden vi er en gjeng bestående av flere nasjonaliteter vil dette blogginnlegget være på både norsk og svensk!

Bruddet består av et berg, hvor uttakssporene kan observeres som konkave brudd, bruddflater og avfallshauger. I tillegg til selve bruddet vil også mulige bo- og aktivitetsflater i tilknytning til bruddet bli undersøkt.

De to første ukene ble brukt til å avtorve selve bruddet maskinelt, og videre til å finrense og koste berget rent for hånd. Fra sesongen 2012 var tre bruddflater kjent rundt berget. Nå når hele berget er fremme i dagen er det tydelig at større og mindre spor etter chertuttak kan observeres stort sett over det hele. Til nå er flere områder med løsmasser (eller “chertmasser”, den chertrelaterte humoren er stor blant de ansatte!) snittet, og i det største bruddet kan flere lag indentifiseres. Et problem her er imidlertid å gjenkjenne om lagdelingen er et resultat geologiske eller arkeologiske prosesser. Funnmassene skal på grunnlag  av denne problemstillingen testes på to måter, delvis igjennom funnprøver fra hvert lag på 4 liter, og videre prøver fra mekaniske lag på 5-10 cm. Med dette håper vi å kunne skille ut om måten vi tar ut funnprøver gir ulike resultater, samt om funnprøvene overensstemmer med de stratigrafiske lagene vi observerer. Dybden på avfallslagene varierer mellom ca. 20 til 70 cm.  Avfallet fremstår som mye knust materiale, men her er også en god del chert som framviser finere bearbeiding. Til nå er også ca. 500 knakke-, ambolt- og knusesteiner sirlig veid og målt inn. Flere av disse er den “klassiske” typen vi kjenner igjen fra de fleste steinalderboplasser, men en del er svært store, opp mot ni kilo. Trolig er flere av disse brukt til å få løs store stykker av chert fra bergveggen. Videre arbeid på berget vil være snitting av flere bruddflater/avfallshauger.

I tillegg til tradisjonell steinaldergraving blir chertbruddet dokumentert digitalt gjennom fotogrammetri og laserscanning.

 

Områdene rundt berget består av fine flater. Disse er blitt delt inn i tre områder, A, B og C.

Felt A omkranser berget i nord og vest. I sør er området flatt og har en terrassekant mot sør. Resten av området heller svakt mot nord. Undergrunnen består utelukkende av moreneavsetninger. Av råstoffer er det i tillegg til overfloden av Melsvik-chert blitt observert Kvenvik-chert, flint og grønnstein. Etter forundersøkelsene i 2012 fremsto områdene helt i sør og helt i nord/nordøst som de mest lovende områdene å grave, basert på mulige bosetningsområder og aktivitetsflater, og feltet blir undersøkt gjennom å åpne opp store flater. Felt A fremviser foreløpig ingen strukturelle tegn, men her er tydelige aktivitetsflater med mye funn. Funnkonsentrasjonene ligger i hovedsak helt nord på feltet og typisk nok helt opp mot plangrensen. Rekorden her er så langt 1000 + funn pr. kvadrant (!) og omfatter alt fra store råstoffblokker til finarbeid.  Til tross for at undergrunnen er lett å grave i blir dette selvsagt tidkrevende å samle inn. Funnmengden gjør også at det blir lite tid til å se gjennom funnene i felt så redskaper vil dermed ikke bli beskrevet nærmere i denne omgang, men en rekke redskaper er observert i form av blant annet flekker, spisser og kniver. Felt A vil bli videre undersøkt ved å åpne større deler av flatene helt i nord og helt i sør.

 

Fält B ligger undangömt mellan höjder i öst och väst utan någon tydlig utsikt mot havet. Fältet sluttar lätt mot sydväst och avgränsas i nord av klippsidan med alla våra chertbrott. Liksom på de andra fälten kunde man redan efter avtorvning se att hela fältet var fyllt med avslag, utan några klara avgränsningar.

Under årets fältsäsong inledde vi med att fokusera på om vi kunde finna några strukturer på fältet. Med hjälp av fotomosaik och övergång av fältet identifierades fem möjliga anläggningar (tältringar) vilka vi lade dubbla L-formade schakt igenom för att skapa kryssprofiler. Vidare lades sökschakt upp mellan de olika anläggningarna. Tyvärr har ingen av dessa anläggningar visat sig vara något särskilt övertygande, men det finns en liten möjlighet att vi kan ha missat något som kan komma fram när vi går igenom fyndmaterialet i höst. Mina förhoppningar för detta är dock inte särskilt stora. Problemet vi troligen har är att lokaliteten varit i bruk under så lång tid att vi har mycket stora mängder med anläggningar som ligger på varandra, och eftersom det är tältringar eller likande tillfälliga anläggningar vi har att göra med, är spåren av dessa väldigt svåra att finna.

Under resten av säsongen kommer vi att främst fokusera på att öppna upp ytor i intressanta områden, för att se om vi på så vis kan finna något, kanske främst i fyndmaterialet. Detta är mestadels inte lika stort som på fält A och C, vilket är intressant i sig självt, men likväl rätt omfattande. Som man kan vänta sig vid ett chertbrott så består det av 99.99% chert, men en del annat har också dykt upp. Ett fåtal bitar slagen jaspis och någon flintbit, samt (kanske mer förvånande) en del bitar med Kvenvikschert.

Det som vi än så länge har kunnat identifiera är 4-5 knackplatser, en möjlig liten depå (i brist på bättre ord) av fin vit chert samt en möjlig eldstad/härd. Den senaste är intressant för att i detta område finner vi mer an vanligt mycket chert varav en del tycks vara bränd. Har det använt sig av mer kontrollerad bränning av chert i reduktionsprocessen?

Felt C ligger ca. 100 meter sør for bruddet og er en større flate som skråner svakt mot øst. Undergrunnen består stort sett av grus med steiner i varierende størrelser. Det ble ikke registrert noen strukturer på overflaten, og det er heller ikke funnet noen etter åpning av større flater og sjakting. I likhet med felt A er det også her store mengder funn, og vi kan nok matche i antall funn (og kilo) per kvadrant. Foreløpig har vi satt en avgrensing når funnmengden synker til mellom 50 og 100, og vi har til nå kun en kvadrant uten funn! Det har ikke blitt tid til gjennomgang av materialet, men vi ser at stort sett er materialet hentet fra bruddet, men vi har også, i likhet med de andre feltene, både Kvenvik-chert og flint. Mye av materialet har både bruksspor og retusj, og fra undersøkelsen i 2012 ble det funnet både flekker, spisser og skrapere.

Vi arbeider videre i Melsvik fram til 30. august og selv om funnmengden gjør oss noe oppchertet er det samtidig veldig gøy, og slike funnmengder vil trolig bli en engangsopplevelse for de fleste av oss.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.