Utgravingsprosjekt

Melsvik


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Undersøkelse av chertbrudd og aktivitetsområder fra eldre steinalder.