Utgravingsprosjekt

Mediå


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Lars Stenvik

Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Undersøkelse av hulvei