Utgravingsprosjekt

Lurane


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Morten Ramstad

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Undersøking av, mellom anna, eit dyrkingslag frå slutten av yngre steinalder/bronsealder og kokegroper frå romertid. Utgravinga skjer i samband med utviding av Luratunet omsorgssenter.

04.04-15.04