Utgravingsprosjekt

Luohccavággi


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Del av prosjektet kraftlinjetrasé KV420 Balsfjord-Hammerfest. Undersøkelse av arran/teltboplasser og gjemmer.