Utgravingsprosjekt

Løveskogen


Sted: Larvik, Vestfold
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Axel J. Mjærum

Tidsrom: September-oktober, 2019


Om prosjektet

Bosetnings- og aktivitetsområde, bronsealder