Utgravingsprosjekt

Linga


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2020


Om prosjektet

Linga, Kvam.

Flateavdekking av gropfelt.