Utgravingsprosjekt Lein

To hus tett i tett på Lein

15.07.13
Snitting av stolpehull i hus 1. Foto Marte Mokkelbost, NTNU Vitenskapsmuseet.Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.