Utgravingsprosjekt

Lein


Sted:
Ansvarlig institusjon:


Om prosjektet

Utgravning av bosetningsspor.