Utgravingsprosjekt

Langlovegen


Sted: Møre og Romsdal, Stranda
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Søren Diinhoff

Tidsrom: juni, 2019


Om prosjektet

Undersøkelser av bosetnings-og dyrkingsspor fra jernalder