Utgravingsprosjekt Lågerødåsen

Eidet på Lågerødåsen i Stokke, Vestfold

31.05.13
Av Carine S.R. Eymundsson
Carine S.R. Eymundsson graver kokegrop i våte omgivelser

I to hektiske uker har vi gravd ut en liten del av steinalderboplassen på Lågerødåsen. Det viste seg at den var langt større enn vi forventet. Den dekket et stort område mellom tre bergknauser, og den strakk seg opp til 70 meter over dagens havnivå. Hellingene med funnene falt svakt mot både nord og sør, og har antagelig vært et eid i deler av eldre steinalder. På stedet gikk det også en hulvei, som leder opp mot et langt yngre gravfelt.

Ved undersøkelsen var det ikke bare hardt gravearbeid som bidro til resultater. Takket være det kraftige regnværet, som vedvarte gjennom det meste av undersøkelsesperioden, kunne vi hver morgen samle inn løsfunn som var vasket frem i nattens løp.

Alt i alt fremkom like i overkant av 350 flintgjenstander og rundt 30 gjenstander i andre råstoff. I tillegg dukket det opp keramikk, samt en kokegrop.

Det konkluderes foreløpig med at stedet har vært besøkt gjentatte ganger og at aktiviteten har vært overraskende omfattende her i havgapet for om lag 8500 år siden. I tillegg vitner både enkelte funn og kokegropen om seinere hendelser, kanskje knyttet til det nærliggende gravfeltet og hulveien?
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.