Utgravingsprosjekt

Lågerødåsen


Sted: Stokke, Vestfold,
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

På Lågerødåsen i Stokke, Vestfold ligger en liten steinalderboplass. Flintfunn taler for at denne åsen ble oppsøkt av folk som drev med jakt, sanking og fangst, tidlig i steinalderen (tørkopfasen, ca. 8250–6350 f.Kr.). Den gang sto havet høyere og boplassen lå på en liten øy i det ytre av skjærgården.

I tidsrommet 2.–16. mai 2013 vil Kulturhistorisk museum foreta en utgravning for å frembringe redskaper, avfall og andre spor etter steinalderaktiviteten. Dette er funn som kan belyse boplassens alder, og hjelpe oss til å forstå hvorfor steinaldermenneskene valgte å oppsøke åsen. I en større sammenheng vil resultatene trolig være en kilde til kunnskap om jakt- og fangstlivet i Oslofjordsområdet for om lag 8500 år siden.

Utgravningen blir foretatt i forkant av boligutbygging i regi av Mesterhus Tønsberg.