Utgravingsprosjekt

Kvisla (Hingsa-Kvisla)


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Jostein Bergstøl

Tidsrom: Vår/sommer, 2018


Om prosjektet

Jernfremstillingsanlegg og kullgroper fra jernalder/Middelalder