Utgravingsprosjekt

Kvernberget


Sted: Kristiansund, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: Tidligere år


Om prosjektet

I alt 29 steinalderlokaliteter er registrert, hvor 22 av disse kommer i berøring med utvidelse av flyplassen.